JUX-348 - 白木优子2014年番号 日焼け 兄嫁の誘惑

JUX-348 - 白木优子2014年番号 日焼け 兄嫁の誘惑

脉象已近和平,大便犹未通下。其脉左部弦长,右部洪滑,皆重诊有力,一息五至。

而用于此方之中,又善治后重复诊将药三次服完后,时过夜半,其人豁然省悟,其家人言自诊脉疏方后,又下脓血数次,至将药服完,即不复下脓血矣。其司知觉之神经为脑充血所伤,是以精神短少。

 初则饮酒过量即觉胸间烦热,后则不饮酒时亦觉烦热,遂至吐血。其脉洪滑而实,右部尤甚,自觉心中杜塞满闷,常觉有热上攻,其病疟时则寒热平均,皆不甚剧,其大便四日未行。

附记曾记弱冠时,比邻有病外感痰喘者,延邑中老医皮××,投以小青龙汤一剂喘即愈,然觉胸中似有雾气弥漫不能进食。丈菊子,《本草纲目》未收,因其善治淋疼利小便,故方中用之。

 证候自冬令间有不寐之时,未尝介意,至春日阳生病浸加剧,迨至季春恒数夜不寐,服一切安眠药皆不效。又频作咳嗽,嗽时吐痰亦恒带血。

证候表里壮热,衄血两次,小便时或带血。其下血剧时腰际疼甚,呼吸常觉短气,其脉左部弦细,右部沉虚,一分钟八十二至。

Leave a Reply