No.2953女神朱可儿Flower西双版纳旅拍脱空乘制服秀豪乳翘臀撩人诱惑写真[48P]_朱可儿_秀人网

No.2953女神朱可儿Flower西双版纳旅拍脱空乘制服秀豪乳翘臀撩人诱惑写真[48P]_朱可儿_秀人网

且喘久则元气必虚,加五味子二钱,以收敛元气,并可借葶苈下行之力,以纳气归肾也。故第一次只用一两,且分三次服下,犹未确知石膏之性也。

拟投以白虎加人参汤,恐当下后,易作滑泻,遂以生山药代粳米,连服两剂全愈。又用羚羊角一钱,煎水一大茶盅,分数次当茶饮之,尽剂热退而病愈。

且以痰涎太盛,石膏能润痰之燥,不能行痰之滞,故又借其辛温之性,以为石膏之反佐也。愚治恶阻之证,遇有上脘固结,旬日之间勺饮不能下行,无论水与药,入口须臾即吐出。

然甘草性温,此药性凉,以解一切热毒,尤胜于甘草,故名蚤休。其脉顿起,变作洪滑之象。

 又佐以芍药之滋阴血、利小便,甘草之燮阴阳、和中宫,亦为清热止泻之要品。 无论气蒙、火蒙、肉螺、云翳、或瞳人反背。

放附∶卫足花即葵花,其子即冬葵子。赵××,患温病。

Leave a Reply