Vol.738女神王雨纯三亚旅拍酒店室内黄色长裙露无内肉丝撩人诱惑写真[82P]_王雨纯_尤蜜荟

Vol.738女神王雨纯三亚旅拍酒店室内黄色长裙露无内肉丝撩人诱惑写真[82P]_王雨纯_尤蜜荟

 故人生天地之间,命有遭际,时有否泰、吉凶悔吝、苦乐安危、喜怒爱憎、存亡忧畏、关心之虑,日有千条,谋身之道,时生万计,乃度一日。若服一剂不解,病证不变者,当复服之。

此汤两日服一剂,取病气退乃止,以意消息之。黄汗之为病,身体浮肿发热,汗出不渴,状如风水,汗沾衣色正黄如柏汁,其脉自沉,从何得之?

是动则病手心热,肘臂挛急腋肿,甚则胸胁支满,心中澹澹大动,面赤目黄,善笑不休,是主脉所生。病苦胃中如空状,少气不足以息,四逆寒泄注不已,名曰脾胃俱虚也。

上二味为末,蜜丸如枣大,稍稍咽之。卷十一肝脏\肝虚实第二治肝虚寒,胁下痛、胀满气急,目昏浊、视物不明。

风邪客于肌肤,虚痒成风疹瘙疮。呕血上气,神门主之。

精瘦急,心静悍,性喜为吏治。黄矾烧,绵裹纳耳中,不过二三日愈。

Leave a Reply